شورای نظارت و ارزیابی سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی به منظور نظارت بر نقشها و فرایندها در سطح فردی و واحدهای سازمانی و ارزیابی آنها بر اساس اهداف موضوعه در برنامه‌ها، سنجه‌های تعریف شده و قوانین و مقررات، تحت نظارت مستقیم ریاست سازمان تشکیل شده است.
این شورا در راستای اجرای وظایف مشروحه زیرآماده دریافت پیشنهادات وانتقادات همکاران و مراجعین محترم از طریق روش های ذکر شده در قسمت” تماس با ما” این وب سایت می باشد.

شرح وظایف شورا

 • نظارت، ارزیابی و آسیب شناسی نقش ها، فرایندها و عملکردهای سازمانی کارکنان و ارائه راهکارهای اصلاحی و پیشگیرانه
 • نظارت بر تحقق عدالت سازمانی
 • نظارت بر تحقق و حسن اجرای آیین نامه ها و برنامه های مصوب
 • پایش میزان رشد دهندگی محیط سازمان و عوامل تقویت‌کننده یا تضعیف‌کننده انگیزه های سازمانی اعضاء
 • نظارت و ارزیابی رضایت مخاطبین، ذینفعان و همکاران
 • انجام ماموریت های محول شده از سوی ریاست سازمان و رسیدگی به شکایات ارجاعی

آیین نامه « شورای نظارت و ارزیابی» سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

مقدمه

سازمان ها برای دستیابی به اهداف معینی تشکیل شده اند و کارایی آنها عموما بر مبنای تحقق اهداف از پیش تعیین شده سنجیده می شود. «نظارت و ارزیابی» از راهکارهای مهمی است که از سوی مسئولان به منظور افزایش کارایی سازمان ها به کار گرفته می شود. فرایند نظارت می تواند به منزله ابزاری بیرونی میزان نقش آفرینی افراد، مجموعه ها و فرایندها را در تحقق اهداف سازمانی مشخص کند و به تدریج عنصر درونی «احساس نظارت» را در سازمان تقویت نماید. فرایند نظارت و ارزیابی می تواند جایگاه افراد و واحدها را در تحقق اهداف سازمان مشخص سازد و مبنایی برای اصلاحات و تغییرات لازم در سازمان ارائه دهد.

ماده1) تعریف

شورای نظارت و ارزیابی به منظور نظارت بر نقشها و فرایندها در سطح فردی و واحدهای سازمانی و ارزیابی آنها بر اساس اهداف موضوعه در برنامه‌ها، سنجه‌های تعریف شده و قوانین و مقررات، تحت نظارت مستقیم رئیس سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی تشکیل شده است.

ماده2) اهداف

 • حفظ و گسترش فرهنگ و روحیه جهادی در نیروی انسانی سازمان
 • مراقبت از سرمایه انسانی سازمان و افزایش اثر بخشی اعضاء
 • نظارت بر اجراي صحیح قوانين، مصوبات، ضوابط و مقررات، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها
 • پیشگیری از بروز آسیب‌ها و چالش‌های سازمانی

ماده3) شرح وظایف

 • نظارت، ارزیابی و آسیب شناسی نقش ها، فرایندها و عملکردهای سازمانی کارکنان و ارائه راهکارهای اصلاحی و پیشگیرانه
 • نظارت بر تحقق عدالت سازمانی
 • نظارت بر تحقق و حسن اجرای آیین نامه ها و برنامه های مصوب
 • پایش میزان رشد دهندگی محیط سازمان و عوامل تقویت‌کننده یا تضعیف‌کننده انگیزه های سازمانی اعضاء
 • نظارت و ارزیابی رضایت مخاطبین، ذینفعان و همکاران
 • انجام ماموریت های محول شده از سوی ریاست سازمان و رسیدگی به شکایات ارجاعی

ماده4) ترکیب شورا

شورا متشکل از حداقل 5 نفر از افراد با تجربه، خوشنام و دارای وجاهت سازمانی است که به مدت 2 سال و با حکم ریاست سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی منصوب می‌شوند. از میان آنان یک نفر به به پیشنهاد اعضا و تایید ریاست به عنوان دبیر شورا، برگزیده خواهد شد.

اعضاء

دکتر فرشته حسینی (معاون آموزشي،پژوهشي پژوهشكده علوم و فناوري مواد غذايي جهاد دانشگاهی خراسان رضوی)
دکترهادی بختیاری (معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی)
مهندس محمد ابراهیم کلایی (مدير اداره آموزش،برنامه ريزي و نظارت معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی)
مهندس علی نیک فرجام (مدیر اداره حراست جهاد دانشگاهی خراسان رضوی)
حسین حیدری (مدير دفتر حوزه رياست جهاد دانشگاهی خراسان رضوی)

تماس با ما

شورای نظارت و ارزیابی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی در راستای اجرای وظایف خود آماده دریافت نظرات و پیشنهادات همکاران و مراجعین محترم به شیوه های زیر می باشد:

 • مراجعه به بخش “نظرات و پیشنهادات
 • ارسال پیامک به سامانه پیامکی 500010000031997
 • ارسال ایمیل به آدرس Nezarat@jdm.ac.ir
 • تماس با شماره تلفن 31997105
 • مراجعه حضوری به دفتر شورای نظارت و ارزیابی واقع در سه راه ادبیات مجتمع شریعتی ساختمان فرهنگسرا دفتر شورای نظارت و ارزیابی (روزهای سه شنبه ساعت 14 الی 16)

دریافت نظرات و پیشنهادات

همکاران و مراجعین محترم می توانند برای ارسال نظرات و پیشنهادات خود به شورای نظارت و ارزیابی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی از فرم ذیل استفاده نمایند

لازم به ذکر است در صورت تمایل به دریافت بازخورد در خصوص مطالب ارسال شده و اطلاع از نتایج بررسی ها و اقدامات انجام شده گزینه های تلفن تماس یا آدرس ایمیل تکمیل شوند